De Fazanten zijn het Haasje

Wat maakten we ons druk over de beestjes in de Oostvaardersplassen, och wat zielig, massa hysterie en ophef!

Maar veel dichter bij huis worden evengoed dieren in de steek gelaten, beroofd van hun leefgebied en aan hun lot over gelaten. Ze zoeken maar een nieuw leefgebied is het devies en anders is het natuurlijke selectie. Er moet gebouwd worden, dat was nu eenmaal de afspraak. Dat de beesten in de knel komen, daar hebben ze geen boodschap aan, bouwbesluit enzo, al heel lang geleden ingediend en goedgekeurd.

Er zijn vragen gesteld, heel fijn, maar meer dan dat wordt er dus niet ondernomen en de vragen werden met een heel mager antwoord afgewimpeld, doorvragen is er niet bij, misschien is dat hoe de lokale politiek werkt, vraag, antwoord, klaar niet verder zeuren.

Maar ondertussen zijn er weer meer bomen gekapt, de beestjes foerageren op braak bouwterrein, totdat daar ook gebouwd wordt en hun leefgebied helemaal tot een paar vierkante meter is gereduceerd. Ze kunnen geen kant op, dus een nieuw leefgebied zoeken zit er niet in, gevangen tussen de bouw en het water. De enige optie is natuurlijk uit laten sterven.. Dit is vast niet het enige gebied in Nederland waar dit soort bouwbesluiten beesten in het nauw drijft..

Join the Conversation

4 Comments

  1. De natuur moet altijd wijken voor de mens, er wordt wel rekening mee gehouden, maar meer ook niet. Dat was zo, dat is zo en dat zal altijd zo blijven. Een dier moet maar naar elders. Een volgel die een nestje bouwt is natuur, maar de mens bouwt ook en dat is dan geen natuur.

    1. De mens bouwt ook.. niet alleen nestjes, maar ook fabrieken, megastallen, kantoorparken, snelwegen.. En onze nestjes worden groter en groter, meer dan we werkelijk nodig hebben, we verdringen alles wat natuurlijk is.

  2. Eens, Daan, maar een belangrijk verschil is wel dat de dieren in de Oostvaardersplassen niet weg kunnen van het terrein. Als ik het goed heb tenminste. Andere beesten kunnen elders een bestaan opbouwen.

    1. Deze beesten kunnen of gaan zwerven in een woonwijk, een bedrijven terrein, de A2 oversteken of het kanaal in.. Fazanten zijn geen goede vliegers of trekvogels..
      Het zijn ook geen uitgezette beesten zoals de grote grazers van de plassen en kunnen inderdaad nog gaan scharrelen in woonwijken.. maar een ideale leefomgeving is het niet..

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *