EnergieWinGebieden

foto Freek Eekels

Ik liep door een waterwingebied, een plek waar natuur en een industrialisering van waterwinning hand in hand gaan. Waar een ecosysteem is opgetuigd in plaats van afgebroken voor het belang van de mens.

Mijn gedachte was gelijk: “Als we dit kunnen voor onze watervoorziening, waarom dan niet ook zoiets voor onze energievoorziening?”

Bij de energie transitie kijken vooral naar het vervangen van de huidige technieken door de grote bekende alternatieven, windmolens, zonne energie. De biomassa verbranding.

Hoe mooi zou het zijn als we in plaats van metalen windmolenparken in polders, betonnen verbrandings centrales, of zwaar chemische zonnepaneelparken een echt ecologische manier zouden vinden. Een manier om energie op te wekken die onderdeel is van de natuur en daarbij een heel natuurgebied kunnen creëren?

Een bos dat kan groeien, waar dieren de ruimte krijgen. Een echt energiewingebied waar je meer terug geeft aan de natuur dan dat je er uit trekt. Waar het winnen van energie baat heeft bij het in stand houden van een gezond ecosysteem.

Hoe zou je bijvoorbeeld de kinetische energie van de grote grazers kunnen gebruiken zonder hun leefpatroon te storen? Restwarmte die vrij komt? Microtrillingen. Bronnen van energie die we nog niet veel aandacht hebben gegeven? Die omdat ze vaak te weinig rendement hebben op kleine schaal niet interessant zijn? Maar zien we niet liever een paar duizend hectare aan natuur dan dat we tegen beton en staal aankijken?

Hoe mooi zou het zijn als we een gigantisch natuurgebied hebben waar onze energie vandaan komt!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *