de meute

De mens is sensatiebelust. Vooral ongelukken trekken de aandacht, liefst zo gruwelijk mogelijk, iemand dood zien gaan. De welbekende kijkersfile. De Omstanders die apathisch toe staan te kijken. TV-shows vol filmpjes waar mensen verongelukken. Het is een eeuwenoud fenomeen. Schrijver Ray Bradbury heeft er ooit een mooi kort verhaal over geschreven,’the Crowd’, waar het de hoofdpersoon ook opvalt hoe snel er een groep mensen rond een verongelukte komt te staan, te snel haast. Bij verdere inspectie blijkt zelfs dat het altijd dezelfde mensen zijn, door de eeuwen heen zelfs. Er is zelfs een film die dit concept zelfs verder heeft getrokken en de personen rond de verongelukte terugherleid naar het sterven van jezus, de naam is me even ontschoten. Wat is het dat de mens aantrekt in het leed van een ander? Is het gewoon simpelweg het goede gevoel van ‘gelukkig dat ik het niet was’? Menselijk gedrag is niet meer dan het vervullen van de primaire behoeftes, hierin laat de mens zich behoorlijk van zijn lelijke kant zien.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *