Simpel

Het stukje metaal sprong zijn vrijheid tegemoet. Glimmend van trots. Vrij van de grijper. De man met de grijper poogde weer het stukje metaal te vangen. Vrolijk stuitert het metaal het trottoir over. De man kijkt even vrolijk als het stuiterend metaal. Onverstoord met zijn grijper grijpend naar het glimmende stukje op de grond. Even opkijkend voor een gedeelde glimlach. Een half uur later staat de man daar nog steeds. Nog steeds tevreden. Tevreden met het spel dat het stukje metaal met hem speelt.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *