Uistellen

Naast bloggen maakt ondergetekende ook strips. Anders dan het bloggen is het tekenen vaak minder vrijblijvend, geen verplichting, maar vaak wel toegezegd, niet uit eigen beweging. Vier keer per jaar teken ik een strip. Vier keer, dat is niet echt veel. Toch zit ik steeds weer een week voor de deadline met potlood en papier te zwoegen. Ideeën genoeg. Die komen en gaan, worden genoteerd, snel gekriebelschetst. Het uitwerken ervan stel ik altijd uit. Soms tot in de late uurtjes nog de laatste lijntjes trekken, inkleuren.

Ik houd mezelf altijd maar voor dat ik beter presteer onder druk. Ergens is dat heel natuurlijk. Je bewaart je energie tot je het echt nodig hebt, op het moment dat je moet presteren zorgt de stress voor een verhoogde staat van concentratie. Ik moet dan sneller werken, teken vlotter en daardoor spontaner. Daarnaast ben ik nooit tevreden met het eind resultaat. Als ik op tijd begin, dan laat ik het niet meer los, blijf ik doorgaan en het resultaat wordt er haast nooit beter op. Het gevolg is vaak hetzelfde, tot vlak voor de deadline, tot midden in de nacht doorwerken.

Er is een experiment, waarbij kleuters de keuze krijgen, of nu één snoepje, of over een uur twee snoepjes. er is een duidelijke scheiding tussen kinderen die kiezen voor nu of later. Ook in hun volwassen leven zullen ze hun keuzes en planning op die manier bepalen. Nu was ik

Presteert u beter onder druk? Plant u zaken beter? Zou u nu het ene snoepje kiezen of over een uur twee?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *